ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA, ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I SOBRE EL SERVEI MUNICIPAL D'ARREPLEGA D'ANIMALS.

Disposició: Ordenança Municipal Sobre Tinença d´Animals de Companyia, Animals Potencialment Perillosos i Sobre el Servei Municipal d´Arreplega d´Animals.

Aprobació: Excmo. Ajuntament Ple, en sessió de 6 de febrer de 2003.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 45, de 12 d´abril de 2003 (Annex pàg. 1-8).

>> Veure Ordenança.