ORDENANÇA REGULADORA DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança reguladora de l´Administració Electrònica de l´Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 25 de setembre de 2008.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 8, de 17 de gener de 2009 (pàgs. 52-62).

>> Veure Ordenança.