ORDENANÇA REGULADORA DE L'APARCAMENT PER TEMPS LIMITAT EN DETERMINADES VIES PÚBLIQUES URBANES DEL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Text refós de l'Ordenança Reguladora de l'Aparcament per temps limitat en determinades vies públiques urbanes al municipi de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excmo. Ajuntament Ple, en sessió de 13 de setembre de 2001.

Publicació: En el B.O.P de Castelló, número 145, de 4 de desembre de 2001.

Modificada per: Acord del Excmo. Ajuntament Ple, en sessió de 28 de maig de 2003 (B.O.P. de Castelló, número 101, de 19 d'agost de 2003). Acord del Excmo. Ajuntament Ple, en sessió de 26 d'abril de 2007 (B.O.P. de Castelló, número 157, de 25 de desembre de 2007).

>>Ordenança.