ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL.

Disposició: Ordenança Reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.

Aprovació: Ajuntament Ple, en sessió de 17 de juny de 2021.

Publicació: B.O.P. de Castelló, 136, de 13 de novembre de 2021.

>> Veure ordenança.