ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DEL SERVEI DE RETIRADA, DEPÒSIT I CUSTÒDIA DE VEHÍCLES EN LES VIES PÚBLIQUES

Disposició: Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de retirada, depòsit i custòdia de vehicles en les vies públiques de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 30 de juny de 2022.

Publicació: B.O.P. número 126, de 20 d'octubre de 2022.

>> Veure Ordenança.