ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE CEMENTERI MUNICIPAL

Disposició: Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de cementeri municipal

Aprovació: en sessió ordinària del Ple de 27 d'octubre de 2022

Publicació: en el BOP de Castelló, número 17, de 9 de febrer de 2023

>> Text de l'Ordenança