ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE REGULACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL DE LES VIES PÚBLIQUES PER A L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES SOTA CONTROL HORARI DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Disposició: Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de regulació de l'ocupació temporal de les vies públiques per a l'estacionament de vehicles sota control horari de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 30 de juny de 2022.

Publicació: B.O.P. núm. 126, de 20 d'octubre de 2022.

>> Veure ordenança.