ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

Disposició: Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d'aigua potable

Aprovació: en sessió ordinària del Ple de 30 de juny de 2022

Publicació: en el BOP de Castelló, número 131, d'1 de novembre de 2022

>> Text de l'ordenança