ORDENANÇA REGULADORA DELS PATROCINIS PRIVATS D'ACTIVITATS MUNICIPALS.

Disposició: Ordenança Reguladora dels Patrocinis Privats d´Activitats Municipals.

Aprobació: Ayuntament Ple, en sessió de 25 de febrer de 2016.

Publicació: BOP de Castelló número 59, de 14 de maig de 2016.

>> Veure Ordenança.