ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS.

Disposició: Ordenança Reguladora dels Preus Públics.

Aprobació: Excm. Ayuntament Ple, en sessió de 26 de novembre de 2009.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló, número 35, de 23 de març de 2010.

>> Veure Ordenança.