ORDENANÇA REGULADORA EN EL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA DE L'INFORME D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS IEE.CV.

Disposició: Ordenança reguladora en el Municipi de Castelló de la Plana de l'Informe d'Avaluació d'Edificis (IEE.CV).

Aprovació: Ajuntament Ple en sessió de 22 de setembre de 2017.

Publicació: BOP de Castelló número 134, de 9 de novembre de 2017.

>> Veure Ordenança.