Instalacions

PAVELLÓ CIUTAT DE CASTELLÓ

Carrer Pascual Asensio Hernández s/n

12006 Castelló

Telèfons: 964253104 / 618883871

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Pista central Pistes transversals
Pavelló cobert Pista central 55 x 35 m 1 3
Espai esportiu Característiques
Gimnàs - Musculació Esportistes federats d'alt nivell
Rocòdrom Builder
Sala multiusos  
Zona de boxa Esportistes federats