Instalacions

PAVELLÓ PABLO HERRERA

Carrer de la Sardina, núm. 2

12100 Grau de Castelló

Telèfon: 964 285 441

Característiques de la instal·lació

Espai esportiu Característiques Pista central Pistes transversals
Pavelló cobert Pista central 40 x 20 m 1 3 (voleibol)
Espai esportiu Característiques
Gimnàs - Musculació Esportistes federats d'alt nivell