Pla d'Actuació Municipal davant el Risc d'Inundacions

Pla d'Actuació Municipal davant el Risc d'Inundacions (PAMRI) De conformitat amb l'article 23.3) de la Llei 13/2010 de Protecció Civil i Gestió d'Emergències de la Comunitat Valenciana, el Pla d'Actuació Municipal davant el Risc d'Inundacions es considera homologat per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa es procedeix a la publicació a la seua entrada en vigor.