Pla d'Igualtat en l'àmbit dels Recursos Humans de l'Ajuntament de Castelló de la Plana

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local.

Aprovació: 30 de desembre de 2020.

Publicació: Pendent de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Pla d'Igualtat en l'àmbit dels Recursos Humans.

Annex: Diagnòstic de situació en matèria d'igualtat entre dones i homes.