Pla Estratègic d'Ocupació 2022-2025

QUÈ ÉS EL II PLA D'OCUPACIÓ 2022-2025?

El II Pla Estratègic d'Ocupació és un conjunt de mesures consensuades entre les entitats participants i s'estructura a través dels seus 4 eixos, 13 línies i 35 mesures. El seu principal objectiu és orientar les actuacions per a continuar treballant per la promoció del desenvolupament local d'una manera estructurada, alineada amb els ODS, des d'una perspectiva sostenible i socialment responsable i que contemple les directrius de les estratègies per a l'ocupació des del territori valencià (Avalem Territori) per a donar resposta als reptes i les necessitats actuals i en el marc dels pròxims 4 anys.

Les mesures estan temporalitzades i compten amb un sistema de 104 indicadors per a garantir el seu compliment i la seua correcta execució.
 

COM S'ESTRUCTURA EL II PLA D'OCUPACIÓ 2022-2025?

Els eixos en els quals s'estructura el pla són:
 

  • Eix 1. Governança local participativa i model de ciutat oberta, innovadora, sostenible i inclusiva.
     
  • Eix 2. Ciutat que impulsa la cultura emprenedora, el talent, el coneixement i la innovació.
     
  • Eix 3. Ciutat que promou l'ocupació de les persones: formació, orientació i ocupació.
     
  • Eix 4. Empreses i sistema productiu local.

 

METODOLOGIA

L'elaboració del present pla s'ha abordat mitjançant una metodologia participativa que
ha permés obtenir conclusions legitimades a través del consens entre les entitats
participants.


​​​​​​​