Planificació i Gestió d'Emergències

Elaborem els Plans d'Emergència que el nostre municipi ha de disposar d'acord amb la legislació vigent.