Preus Públics per prestació de determinats serveis per part del Servei Municipal de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament.