Responsive Image

Què és?

El Consell Social de la ciutat de Castelló es configura com un òrgan consultiu del govern de la ciutat de Castelló, la missió fonamental del qual és la d’oferir un espai de pensament estratègic que oriente i servisca de suport a la gestió dels principals temes i assumptes públics de la ciutat, amb el fi últim d’aconseguir la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans en el marc d’un desenvolupament urbà sostenible.

El Consell Social de la ciutat de Castelló és també un òrgan de participació ampli i plural, una esfera pública de discussió sobre la ciutat i el seu futur, un fòrum obert per a promoure estratègies sobre la ciutat de Castelló, sobre la seua situació i sobre els models alternatius de ciutat.