Regulació del Sistema de Cartes de Servei en l´Ajuntament de Castelló de la Plana.

Disposició: Decret d´Alcaldia.

Aprovació: 29 de gener de 2007.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 29, de 8 de març de 2007. (p. 1667-1669).

Decret de Regulació del Sistema de Cartes de Servei.

Instrucció per Implantació del Sistema de Cartes de Servei.