Rehabilitación de la biblioteca municipal

Ministeri

Convocatòria

Import

Període execució

Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana

Ajudes per a la rehabilitació d'edificis de titularitat pública.

4.260.967 €

2023 - 2026

 

RESUM DEL PROJECTE

El projecte Biblioteca 5.0, una plaça urbana de cultura consisteix en la rehabilitació de la Biblioteca Municipal de Castelló. Situada actualment en l'antiga Casa Andreu, un habitatge històric del segle XVIII, l'edifici es caracteritza per tindre un pobre rendiment energètic, estar parcialment en desús i tindre unes condicions d'habitabilitat i accessibilitat inadequades.

Amb aquesta rehabilitació basada en els criteris de la Nova Bauhaus Europea, es milloraran les instal·lacions energètiques de l'edifici municipal a través d'un projecte arquitectònic inspirat en els models de Biblioteques 5.0, per a aportar seguretat en matèria de malalties com la COVID-19 i garantir la seua accessibilitat a tota la població en el futur. A causa de la seua cèntrica ubicació, la reforma contempla un nou model d'edifici concebut com una extensió de l'espai urbà per a convertir-se en lloc de trobada per a tota mena d'usos culturals i serveis públics a la ciutadania.


ACTUACIONS REALITZADES

El projecte consisteix en una reforma integral que permetrà reestructurar la biblioteca en quatre plantes d'edificació i un pati al qual aboquen dos de les plantes, deixant dues de les altres plantes com a soterrani per als llibres que no estiguen en contacte amb el públic.

La planta baixa es concep com un espai retornat a la ciutadania, integrant elements i espais d'ús públic com a espai per a bicicletes i bústies intel·ligents, generant un espai flexible. D'altra banda, les plantes superiors generaran un ambient progressiu de privacitat i silenci, promovent l'ús de l'escala i la vegetació com a element compositiu.

Quant a la seua disposició, es pretén generar espais amplis i continus amb una claraboia amb el qual s'assegure la correcta ventilació de la zona. A més, també s'optimitzaran les superfícies envidrades, juntament amb la introducció d'equips de climatització d'alt rendiment.

Quant a la sostenibilitat de l'edifici, s'ha tingut en compte la reutilització de l'aigua, aconseguint com a últim objectiu la circularitat climàtica. Així mateix, s'incorporaran elements i estratègies bioclimàtiques com per exemple l'envolupant millorada, proteccions solars, vegetació, claraboies, optimització de les superfícies envidrades, recuperador de calor, etc. que juntament amb la introducció d'equips de climatització d'alt rendiment permeten justificar més del 70% de l'estalvi de l'energia primària no renovable, arribant a ser un edifici de consum quasi nul.

Finalment, cal destacar que el nou edifici incorporarà tecnologia Smart building que estarà integrada amb la plataforma intel·ligent de la ciutat, i inclourà el monitoratge dels aforaments, qualitat de l'aire, energia, nivells lumínics i gestió del reg. També s'utilitza la tecnologia per a millorar la inclusivitat amb la introducció de campanes immersives, o la realitat augmentada per a facilitar la cerca de llibres.


INVERSIÓ DEL PROJECTE

Actuació finançada pel Ministeri de Transport, Mobilidad i Agenda Urbana en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation EU.

 

  • Import total del projecte: 4.260.967 €
  • Import de finançament europeu: 2.617.263 €
  • Import aportació municipal: 1.643.704 €

 

PROCÉS PARTICIPATIU

Seguint les indicacions de l'Estratègia de Participació i Governança del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Ajuntament de Castelló, les diferents fases de definició del projecte Biblioteca 5.0, una plaça urbana de cultura van comptar amb la col·laboració de la ciutadania i els principals agents socials de la ciutat. L'element central del procés va ser un qüestionari obert a tota la ciutadania. Dissenyat per a recopilar informació sobre el present i el futur de l'edifici, l'enquesta va contemplar preguntes per a analitzar l'ús actualment donat a la biblioteca, les necessitats identificades i els criteris a tindre en compte per a la proposta de nou edifici.

L'enquesta va ser dissenyada perquè poguera contestar-se tant a través de telèfons mòbils com d'ordinadors o tauletes. No obstant això, amb la finalitat de reduir la bretxa digital de les persones usuàries amb major edat, es va preparar una versió en paper que va ser distribuïda al conjunt de biblioteques municipals, de manera que qualsevol usuari interessat va poder participar.

La difusió de l'enquesta es va fer a través dels canals de difusió habituals de l'ajuntament: xarxes socials, ràdio i premsa, principalment. Així mateix, pensant en la seua potencialitat com a usuaris, l'enquesta va ser enviada a tots els instituts de secundària de Castelló i a les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes més representatius de la ciutat.

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Informació sobre la convocatòria

Informació sobre la Nova Bauhaus Europea

 

IMATGES

 

Propuesta fachada biblioteca Vista desde entrada biblioteca

​​​​​​​ Primera planta biblioteca Segunda planta biblioteca  Tercera planta biblioteca
​​​​​​​
​​​​​​​

​​​​​​​

logo Next Generation EU
Ministerio de Transportes , Movilidad y Agenda Urbana
logo Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia