Relació de llocs de treball

Relació de llocs de treball del Consorci Pacte Local per l'Ocupació per a 2020 (PDF, 198 KB) (acord del Consell Rector, adoptat en sessió extraordinària de 14.12.2020)

Relació de llocs de treball del Consorci Pacte Local per l'Ocupació per a 2023 (PDF, 198 KB) (acord del Consell Rector, adoptat en sessió ordinària de 05.04.2023)