Rehabilitació d'habitatges a nivell de barri

Ministeri

Convocatòria

Import

Període execució

Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.

17.007.865 €

2022 - 2026

 

RESUM DEL PROJECTE

Aquest projecte contempla la rehabilitació de cinc grups d'habitatges que formen part de les Àrees de Regeneració i Rehabilitació Urbana (ARRU) de la ciutat de Castelló. En total s'actuarà sobre un total de 594 habitatges i el seu entorn urbà per a millorar l'eficiència energètica mitjançant la combinació d'instal·lació d'energies renovables en coberta, aplicació de sistemes d'aïllament tèrmic exterior i/o substitució de fusteria exterior, amb un màxim de subvenció per habitatge de 26.750 euros. A més, s'instal·laran ascensors i eliminaran barreres arquitectòniques per a facilitar l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda. Finalment, s'atendran les necessitats de conservació, manteniment i reparació que es considere en l'avaluació tècnica.

En el cas de la reurbanització i regeneració dels entorns urbans dels edificis residencials, es realitzaran aquelles actuacions que es consideren necessàries per a millorar infraestructures i equipaments essencials, condicionament de zones verdes, espai públic i millora de l'accessibilitat, sempre amb criteris innovadors com la perspectiva de gènere, l'accessibilitat universal i la sostenibilitat ambiental.


ACTUACIONS REALITZADES

  • Entorn de Rafalafena: en una primera fase s'executarà el projecte a l'entorn de Rafalafena, que inclou el Grup 25 de Novembre, beneficiant a un total de 312 habitatges i 8 locals. S'intervindrà també sobre el grup Cernuda i Velasco (antic Ramir de Ledesma), amb 128 habitatges i 4 locals.
  • Zona Sequiol i Grau: durant la segona fase es durà a terme la rehabilitació dels edificis de la zona del Sequiol i Grau. El primer inclou el Grup Sequiol (antic grup Colorines), que compta amb 120 habitatges, i els Grups José Antonio i Mediterrani del Grau, en els quals s'actuarà en 18 i 16 habitatges respectivament.


INVERSIÓ DEL PROJECTE

Actuació finançada per la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation EU.

 

  • Import total del projecte: 17.007.865 €
  • Import de finançament europeu: 14.097.558 €
  • Import aportació municipal: 2.910.306 €

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Informació sobre la convocatòria

​​​​​​​

logo Next Generation EU
logo Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia
logo Generalitat Valenciana
logo GVA NEXT
logo conselleria de vivienda y arquitectura bioclimática