Servei de neteja d"edificis i dependències de l"Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana

-PROCEDIMENT: Obert

- NÚM. EXPDTE: 22/2012

- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local

- Data d"enviament al DOUE: 18 de juliol de 2014.

- Data fi de presentació de proposicions: 29 d"agost de 2014, fins a les 13:00 hores.

- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 22 de juliol de 2014.

INFORMACIÓN ASOCIADA