Servei per al desenrrotllament del programa esportiu anomenat Activitat física per a persones joves i adultes del Patronato Municipal d'Esports.

Procediment: Obert.

Número d'expedient: 4/2014.

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

Data de publicació en el BOP: 26 de juny de 2014.

Termini de presentació de proposicions: 11 de juliol de 2014, fins les 13:00 hores.

Data de publicació en el Perfil de Contractant (Data de difussió): dijous, 26 de juny de 2014.

Apertura de sobres:

Data d'apertura documentació administrativa (SOBRE A), acte no públic: dimarts, 22 de juliol de 2014, a partir de les 13:00 hores.

Data d'apertura documentació tècnica relativa a criteris no quantificables automàticament (SOBRE B), acte públic: divendres, 25 de juliol de 2014, a partir de les 11:30 hores.

Data d'apertura documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament (SOBRE C), acte públic: dimarts, 26 d'agost de 2014, a partir de les 11:00 hores.

Data de lectura del resultat de la valoració de les proposicions: dilluns, 1 de setembre de 2014, a partir de les 10:00 hores.

Informació associada: