SIT Catastro Rústic

ejemplo_rustica.jpg

La funcionalitat és la mateixa que la reflectida en el mòdul de Cadastre Urbà, amb la particularitat que la cartografia digital i les dades alfanumèriques són els corresponents al Cadastre Rústic del Terme Municipal.