Subvencions a ONGD

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES Al FOMENT DE PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, QUE REALITZEN LES ONGD, A EXECUTAR EN PAÏSOS I POBLACIONS ESTRUCTURALMENT EMPOBRITS, CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2023-2024.

SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES DE EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, CIUTADANIA GLOBAL I SENSIBILITZACIÓ SOCIAL, QUE REALITZEN LES ONGD, DURANT L'ANY 2023.

SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES DE EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT, CIUTADANIA GLOBAL I SENSIBILITZACIÓ, DURANT L'ANY 2022.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES Al FOMENT DE PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, QUE REALITZEN LES ONGD, A EXECUTAR EN PAÏSOS I POBLACIONS ESTRUCTURALMENT EMPOBRITS, CORRESPONENT Als EXERCICIS 2021-2022.

Més informació a la Seu Electrònica.

Ampliació d'ofici, amb caràcter general, en un termini màxim de 4 mesos, del període d'execució dels projectes subvencionats per l'Ajuntament de Castelló en matèria de Cooperació al Desenvolupament i d'Educació per al Desenvolupament, Ciutadania Global i Sensibilització, que no hagueren finalitzat la seua execució en el moment de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020 o la realització del qual haguera d'haver-se iniciat durant el període d'alarma.

SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, QUE REALITZEN LES ONGD, A EXECUTAR EN PAÏSOS I POBLACIONS ESTRUCTURALMENT EMPOBRIDES, CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2019-2020.