Tramitació i derivació a la Conselleria de Benestar Social de sol·licituds de serveis dependents de la Generalitat Valenciana per a persones majors i/o en situació de dependència

Des dels Serveis Socials municipals es tramiten i deriven a la Conselleria de Benestar Social les sol·licituds de serveis dirigits a persones amb algun tipus de dependència, que corresponen a la Generalitat Valenciana, ja que és aquest l'organisme competent per a resoldre aquestes sol·licituds (ingressos en centres residencials amb caràcter parcial o total, tràmits derivats de la Llei de dependència o uns altres).

 

​​​​​​​Més informació a la Seu Electrònica