Treballador/a social

 

Número de convocatòria: 3/2022

Torn lliure

Anunci de la rectificació de la llista d'aspirants i del tribunal del procés selectiu: BOP núm. 39, d'1 d'abril de 2023

Anunci de la llista provisional d'aspirants, designació del tribunal i data d'inici del procés selectiu: BOP núm. 28,  de 7 de març de 2023