Ordenança General Reguladora de Contribucions Especials

Ordenança Particular d'imposició de Contribucions Especials per a la realització de les Obres d'Urbanització de l'Entorn de la Plaça Donoso Cortés, Avinguda Barcelona i Carrer de Vianants en projecte de Castelló de la Plana

Ordenança Particular d'imposició de Contribucions Especials per a la realització de l'obra de construcció de clavegueram a la Urbanització Los Ángeles de Castelló de la Plana

Ordenança particular d'imposició de contribucions especials per a la construcció d'una xarxa de sanejament a la urbanització La Galera de Castelló de la Plana

Ordenança particular d'imposició de contribucions especials per a la urbanització del carrer Tossal Gros de Castelló de la Plana