Ayuntamiento de Castelló / Ajuntament de Castelló.
 
ayuntamiento de castellón solicitud
 Els camps en roig són obligatoris


  DADES DE LA PERSONA O ENTITAT QUE REALITZA EL REINTEGRAMENT (SUBJECTE PASSIU)
NIF/NIE/CIF Passaport
(si procedeix)
Nom o Raó social Cognoms
Tipus vía Adreça Codi Postal
Província Municipi Telèfon Mòbil Telèfon Fix
Correu electrònic  
  


  REPRESENTANT (NOMÉS SI ÉS NECESSARI)
NIF/CIF/NIE Passaport
(si procede)
Nom o Raó social Cognoms
Tipus via Adreça Codi Postal
Província Municipi Telèfon 1 Telèfon 2
Correu electrònic  
  


  REINTEGRAMENT
  Concepte (Ajuda):
Ajuda
  
Número d'Expedient (Ayuda) Import (€) (Ajuda)
Ayuda Ajuda
     He llegit i accepte el Tractament de Dades Personals.