Agència de Desenvolupament Local

Oferta_Formativa_lima.jpg

Al Centre Municipal de Formació Tetuán XIV s'imparteixen diverses especialitats dirigides a l'obtenció del corresponent certificat de professionalitat (CP) i en l'actualitat tenim homologades les instal·lacions per poder impartir més de 80 especialitats formatives.

>> Aquestes són les especialitats que actualment es duen a terme.