Aprovació de les condicions singulars que regiran els procediments d'autorització d'ocupació de la via pública per a la celebració d'esdeveniments a la plaça Sta. Clara