ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC EN AUTOBÚS

Disposició: Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de transport públic en autobús.

Aprovació: Excm. Ajuntament Ple de 30 de juny de 2022.

Publicació: B.O.P. núm. 126, de 20 d'octubre de 2022.

>> Veure Ordenança.