Plans i programes anuals i plurianuals en què es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps prevists per a aconseguir-los

 

Pla de Govern
Pla de Govern 2019-2023. Acord de Fadrell

Àrea de Ciutadania i Participació

I Pla de Transformació Tecnològica Ajuntament de Castelló de la Plana (2022-2027)

Pla de Transparència i Govern Obert (2015-2019)

Pla Smart City Castelló de la Plana (2018-2022)

Pla Estratègic de Subvencions 2023

Pla d'Ajust 2012-2022

Pla Anual de Contractació 2023

Informe d'avaluació i seguiment del Pla Anual de Contractació de l'Ajuntament i els seus organismes dependents de l'any 2022

Pla Estratègic de Joventut (2023-2026)

Pla Estratègic Castelló Ciutat Educadora (2023-2027).​​​
II Pla Castelló Ciutat Intercultural (2012-2016)

II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes (2013-2017)

Pla Municipal de Drogodependències i altres Trastorns Addictius (2016-2019)

Pla d'Acció 2017-2018. Castelló, ciutat amigable amb les persones majors

Pla Municipal d'Infància i Adolescència de Castelló de la Plana 2018-2022

Pla de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i la Solidaritat 2019/2022

Àrea d'Impuls Econòmic, Ocupació i Capital Humà

Pla Estratègic d'Ocupació de Castelló de la Plana (2016-2019)

Pla Estratègic de Turisme
Àrea d'Urbanisme i Serveis Públics​​​​​​​

Pla Integral de Mobilitat Urbana Sostenible.​​​​

Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible PACES 2022-2030
Àrea de Seguretat Ciutadana, Emergències i Salut Pública

Pla Territorial Municipal davant Emergències (2017-2023)