Contractes menors

En data 2 de maig de 2022 va entrar en vigor la Instrucció reguladora de la tramitació, adjudicació i publicació dels contractes menors aprovats per l'Ajuntament de Castelló de la Plana i els seus organismes dependents publicada (BOP núm. 83 de 20 de gener de 2022).
Per això, des del mes de maig de 2022 els contractes menors es publiquen de manera individualitzada en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, on es poden consultar a través del següent enllaç: https://contrataciondelestado.es/
Per a realitzar les cerques s'haurà d'accedir a l'apartat "Publicaciones" i posteriorment al de "Contratos menores". En el Formulari de cerca s'haurà d'emplenar en l'apartat "Nombre O. Contractación": Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castelló de la Plana.

 

 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - 2015 (format PDF | format ODS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Gener 2016 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Febrer 2016 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Març 2016 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Abril 2016 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Maig 2016 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juny 2016 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juliol 2016 (formato PDF | formato XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Agost 2016 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Setembre 2016 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Octubre 2016 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Novembre 2016 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Desembre 2016 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Gener 2017 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Febrer 2017 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Març 2017 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Abril 2017 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Maig 2017 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juny 2017 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juliol 2017 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Agost 2017 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Setembre 2017 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Octubre 2017 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Novembre 2017 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Desembre 2017 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Gener 2018 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Febrer 2018 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Març 2018 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Abril 2018 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Maig 2018 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juny 2018 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juliol 2018 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Agost 2018 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Setembre 2018 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Octubre 2018 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Novembre 2018 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Desembre 2018 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Gener 2019 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Febrer 2019 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Març 2019 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Abril 2019 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Maig 2019 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juny 2019 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juliol 2019 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Agost 2019 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Setembre 2019 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Octubre 2019 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Novembre 2019 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Desembre 2019 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Gener 2020 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Febrer 2020 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Març 2020 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Abril 2020 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Maig 2020 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juny 2020 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juliol 2020 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Agost 2020 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Setembre 2020 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Octubre 2020 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Novembre 2020 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Desembre 2020 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Gener 2021 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Febrer 2021 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Març 2021 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Abril 2021 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Maig 2021 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juny 2021 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Juliol 2021 (format PDF | format ODS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Agost 2021 (format PDF | format ODS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Setembre 2021 (format PDF | format ODS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Octubre 2021 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Novembre 2021 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Desembre 2021 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Gener 2022 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Febrer 2022 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Març 2022 (format PDF | format XLS).
 • Relació de Contractes Menors adjudicats mitjançant decret - Abril 2022 (format PDF | format XLS).